×

Privacyverklaring
Uw privacy is een serieuze zaak. Omdat wij persoonsgegevens van u opvragen, bijvoorbeeld wanneer u een aankoop doet in onze webwinkel, vinden wij het belangrijk om u te laten weten wat er met die gegevens gebeurt.

Wij respecteren uw privacy en doen er dan ook alles aan om uw privégegevens ook echt privé te houden. De manier waarop wij met uw gegevens omgaan is geheel volgens de geldende (Europese) privacy wetgeving